Moneybear

Vi hjälper enmansföretag att tjäna mer pengar

Maxa ditt bolag med Moneybear

Moneybear erbjuder en tjänst som gör det lika enkelt som att vara anställd, samtidigt som du får ut maximalt av ditt privata bolag och kan låta ditt kapital växa.

1: Stabil bokföring

Rätt bokat , i rätt tid – minimera din administrativa ångest

2: Optimerat ägande

Tusenlappar att tjäna på rätt företagsstruktur och planering

3: Pengar som växer

Smart förvaltning av pension och kapital med rätt risknivå

Bokföring

Bokföring ska vara rätt och i tid, stabil helt enkelt! I Moneybears plattform för en administration i världsklass sker det mesta automatiserat så långt det är möjligt, med moderna lösningar för att hantera den vardagliga bokföringen och administrationen för att på så sätt minimera tidsåtgång både för dig som abonnent och oss som operatör. Få människor blir lyckliga av att lägga tid och kraft på att hantera papper. Att hela tiden jobba mot att kapa tidsåtgång och pappersskickande är en av grundpelarna i vårt abonnemang.
ÅRSVIS – BOKSLUT, ÅRSREDOVISNING, DEKLARATION OCH DIN K10
Bokslut, årsredovisning, deklaration och K10 för ägare.
I vår tjänst ingår:
– Bokslut
– Årsredovisning (digital hantering)
– Deklaration (digital hantering)
– K10 för ägare (digital hantering)
NÅGRA SNABBA
– Allt i ett abonnemang
– Minimal pappershantering
– Inga negativa överraskningar kostnadsmässigt, samma kostnad varje månad
– Moneybear fixar all löpande hantering med skatteverket i rätt tid
– Årsredovisning klar tidigt på året för att snabbt kunna göra utdelning och gå vidare med det nya året

Optimerat ägande

Moneybear erbjuder finansiell planering som en del av abonnemanget. Syftet är att bolaget ska ge ägaren så mycket pengar som möjligt i den egna plånboken, nu, om ett år, om 10 år eller den tidshorisont som är aktuell.

Effekterna av olika planeringsåtgärder blir oftast som störst när det finns överskott i bolaget, dock finns det en hel del att förbättra även i det fall bolaget inte generar stora överskott.

En nulägesanalys ingår i tjänsten där sammanställningar av försäkringar och kapital både i bolag och privat tas fram för att få ett bra utgångsläge. Därifrån kan planeringsarbetet för framtiden starta. Förutsättningarna är givetvis väldigt individuella både när det gäller bolagets och ägaren med familjs förutsättningar.
Frågor vi hjälper dig med
– Ska jag pensionsspara i tjänstepension?
– Pensionsspara i Direktpension?
– Ta ut pension istället för lön?
– Hur mycket lön ska jag ta ut?
– Bolagsform?
– Ägarstruktur, kan underlag för utdelning förbättras?
– Spara utdelningen?
NÅGRA SNABBA
– Låt ditt bolag bli din bank och din pension
– Ta ut rätt lön
– Håll koll på utdelningsutrymmet
– Se över ägarstruktur
– Sluta att slentrianmässigt pensionsspara

Pengar som växer

Hög avkastning och ingen risk, hur svårt kan det vara? Förväntar man sig att pengarna ska växa mycket och snabbt måste man också vara beredd på att de kan sjunka mycket och snabbt, det finns inga genvägar. Detta samband gäller alltid, alldeles oavsett vad offensiva säljare i finansbranschen säger!

Moneybear tjänst syftar framförallt till att med utgångspunkt från förutsättningars skapa inriktningar på förvaltningen som stämmer överens med dina förväntningar både när det gäller positiv och negativ avkastning. ”Ok, jag gör det enkelt. Jag har valt en billig indexfond” Det enda man med säkerhet vet är att den är billig. Har du valt rätt index så blir det ju fantastiskt! Om det däremot visar sig att det valda indexet minskar i värde med t.ex. 40% kanske den låga avgiften ger lindrigt med plåster på såren.
FÖRSÄKRINGSKOLL
Ett bra exempel på kostnader Moneybear hjälper till med att se över är för olika försäkringslösningar (ej sakförsäkringar). Ofta finns en kostnad i själva ”skalet”, försäkringen, som i många fall inte ger något bidrag till avkastning utan är en ren kostnad. Den typen av försäkringar hjälper vi till att, via samarbetspartners, lytta till något annat försäkringsbolag med lägre avgifter och eller bättre förutsättningar för förvaltningen i försäkringen.

Eftersom det är ett nära samband mellan bolaget och ägaren hjälper Moneybear även till med att formulera avkastningsmål och förväntad risk i det privata sparandet men även valet av plattform, investeringssparkonto, kapitalförsäkring, ”naken” depå osv.
NÅGRA SNABBA
– Låt Moneybear se över ditt pensionssparande – mycket pengar att tjäna
– Låt Moneybear hjälpa dig att förstå risk vs avkastning – mycket pengar att spara
– Låt Moneybear hjälpa dig se över förvaltningen i pensioner – mycket pengar att tjäna
– Låt Moneybear hjälpa dig att sätta upp privat sparande – mycket pengar att tjäna
– Låt Moneybear hjälpa dig att sätta upp sparande i bolag alt pensionsförsäkring – Mycket pengar att spara och tjäna

Obs! Moneybear bedriver inte verksamhet som kräver tillstånd från Finansinspektionen. I den delen det är aktuellt rekommenderar vi noga utvalda samarbetspartners exempelvis SPP, Nordnet, Mangold Fondkommission, Sigma Stocks mfl.
Kontakta oss
för att komma igång